Motto:

„Czas jest ważniejszy niż przestrzeń.

Jedność ważniejsza niż konflikt.

Rzeczywistość jest ważniejsza od idei.

Całość jest ważniejsza niż część”

w tych czterech zdaniach zawiera się sposób myślenia papieża Franciszka.

i jeszcze:

 „W każdej rodzinie pojawiają się rozłamy, ale rodzina pozostaje jedna i silna”.